Zrównoważone Małkowo

Nazwa platformy, która jest współtwórcą koncepcji nowej osady w Małkowie jest nieprzypadkowa. „Zrównoważone Małkowo sp. z o.o.”, nawiązuje do angielskiego pojęcia Sustainable Development [Zrównoważony Rozwój]. Pojęcie „zrównoważony rozwój” to nowoczesny sposób myślenia i planowania o różnych przedsięwzięciach w mikro i makro-skali.

Uznane na platformie międzynarodowej cele działań w ramach zrównoważonego rozwoju stanowią: ramy dla wspólnych działań „na rzecz ludzi, planety i dobrobytu”. To takie cele, które mają być realizowane przez „wszystkie kraje i wszystkie zainteresowane strony, działające w ramach partnerskiej współpracy”.

Na obecnym etapie planowania poniższe 3 cele będą przedmiotem szczególnej analizy Gminy Żukowo oraz mieszkańców Małkowa:

  • Dobre zdrowie i jakość życia [w tym efektywne rozwiązania komunikacyjno-drogowe]
  • Czysta i dostępna energia [w tym wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł]
  • Życie na lądzie [w tym czysta, racjonalnie wykorzystywana i gromadzona woda]

Jesteśmy przekonani iż planowana osada może powstać zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, promując rozwój społeczno-ekonomiczny lokalnej społeczności, a jednocześnie uwzględniając ochronę integralności ekosystemu Ziemi. Co istotne, nie ograniczy możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom.

Zgodnie z definicją zrównoważonego rozwoju planowane działania powinny harmonijnie przebiegać w trzech powiązanych ze sobą wymiarach: przyrodniczym, ekonomicznym i społecznym.

Efektywna realizacja celów zrównoważonego rozwoju wymaga komplementarnego działania wszystkich zainteresowanych: poprzez władze gminy Żukowo i sołectwa Małkowo, partnerów biznesowych jak i mieszkańców Małkowa. Takie działania przyniosą satysfakcję zarówno mieszkańcom jak i władzom gminy Żukowo, dla której projekt byłby wizytówką prezentującą odpowiedzialne podejście do rozwoju oraz będą atrakcyjne dla nowych mieszkańców.