Zrównoważone Małkowo

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania:

Osoby, które chcą zadać nam pytania, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT.


Dlaczego Zrównoważone Małkowo przygotowując koncepcję dla terenu należącego do Ecofarm, oparła się na Studium?

Uchwalone przez Gminę Studium (ogólnodostępne na stronach Gminy Żukowo) jest dokumentem nadrzędnym wobec planu miejscowego [MPZP], z którym musi pozostawać zgodny. Kierunek mieszkaniowego zagospodarowania teren zostawał ustalony w 2015 roku. Fundacja korzystając z możliwości wynikających ze Studium, stworzyła kilkukrotnie i starannie modyfikowaną koncepcję, która była przedmiotem otwartej debaty publicznej na Komisji Komunalnej w Urzędzie Gminy.

Skąd powstał pomysł na takie zagospodarowanie terenów rolnych Ecofarm w Małkowie?

Duńscy założyciele Ecofarm posiadają podobne rodzime doświadczenia. Również w Danii, w miejscach, gdzie wyczerpuje się z przyczyn czysto obiektywnych formuła rolniczego wykorzystania terenu, propaguje się i wdraża idee zrównoważonego rozwoju w formule osadnictwa mieszkaniowego.

Jakie są powiązania pomiędzy Fundacją Ecofarm, Solhvervfonden oraz Spółką Zrównoważone Małkowo?

Koncepcja „Osada Małkowo” jest przygotowywana w ramach współpracy pomiędzy właścicielem terenu – polską fundacją “Ecofarm” oraz jej siostrzaną fundacją z Danii, “Solhvervfonden”. Od niemal 30 lat Ecofarm nieprzerwanie działa w Małkowie i pobliskim Wyczechowie na rzecz promowania ekologicznej produkcji mleka i mięsa w regionie, a w ciągu ostatnich lat także produkcji czystej energii. Fundacja duńska wykonuje takie same zadania w Danii od prawie 40 lat, przy czym od ponad 10 lat realizuje również – jako pomysłodawca, dostawca specjalistycznej wiedzy oraz inwestor – liczne przedsięwzięcia w Danii na rzecz zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego i stylu życia.

Czy na czas budowy osiedla transport będzie odbywał się ul. Pałacową do ul. Gdyńskiej, czy jest przewidziana inna trasa? Czy po wybudowaniu mieszkańcy będą mogli wyjeżdżać tylko ul. Pałacową do ul. Gdyńskiej, czy jest przewidziana inna trasa?  Czy zostali Państwo zobowiązani do jakiś robót drogowych i przez kogo? 

Wszyscy mamy świadomość ograniczeń jakie niesie ze sobą fakt obsługi całej, rosnącej, miejscowości za pomocą jednej tylko drogi publicznej – ul. Pałacowej. Z całą pewnością należy myśleć o poprawie tego stanu rzeczy i właśnie powstanie Osady jest ku temu szansą.

Mieszkańcy Osady, czyli docelowo około 350 domów jednorodzinnych będą korzystali z drogi prowadzącej do ul. Przodkowskiej. Co bardzo ważne, których budowa będzie rozłożona w czasie na wiele lat. Droga ta będzie także udostępniona ogółowi mieszkańców Małkowa i zapewni dostęp do bezpiecznego skrzyżowania z ul. Gdyńską.

Chcemy zwrócić uwagę, iż nieprawdą i manipulacją są rozpowszechniane informacje jakoby realizowane będą przez nas (jako rzekomego dewelopera) domy bliźniacze i szeregowe na powierzchni 210 hektarów.

Prawdziwy kształt planowanej Osady można zobaczyć na naszej stronie www.ZmZm.pl (1 etap – to ok. 90 działek). Zakłada się domy wolnostojące (z minimalnym udziałem domków bliźniaczych) na dużych działkach (docelowo łącznie ok. 40 hektarów terenów mieszkaniowych). Mają być realizowane raczej w wariancie indywidualnego budownictwa w duchu zrównoważonego rozwoju: domy ekologiczne. Proszę zwrócić uwagę na zaplanowane ogólnodostępne tereny zielone i infrastrukturę wspólną dla całej miejscowości.

Co ważne, w istocie nasze plany nie odbiegają znacząco pod względem intensywności od tego co już od około 10 lat dzieje w Małkowie, z tą różnicą, iż obecnie dzieje się to w sposób niezorganizowany: w trybie podziałów gruntów rolnych przez prywatnych właścicieli. Podstawowa różnica polega na jakości tworzonej przez nas nowoczesnej przestrzeni mieszkaniowej oraz powstawaniu niezbędnej infrastruktury przed budową samych domów.    

Tym samym, obawy co do potencjalnych uciążliwości są zdecydowanie na wyrost, ponieważ proces osadniczy będzie rozłożony na 4 kilkuletnie etapy.