Zrównoważone Małkowo

28 września 2021 roku radni Gminy Żukowo podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Małkowa i części Miszewa, dzięki któremu gmina ma szansę na przemyślane zaplanowanie rozwoju tego obszaru.

Powstanie zielonej osady z niskimi domami może być elementem inicjującym nowe rozwiązania infrastrukturalne, z których skorzystają zarówno dotychczasowi, jak i nowi mieszkańcy. Plan obejmuje około 210 ha, z czego obszar zabudowy osady w Małkowie wyniesie ok. 69 ha. Pierwsza faza projektu osady to niespełna 100 działek na łącznej powierzchni ok. 26 ha (w tym staw o powierzchni ok. 2,5 ha), co stanowi ok. 12% całości wywołanego planu miejscowego.

Wstępna Koncepcja I etapu Osady


Granice planu miejscowego dla Małkowa

[ w tle I etap Osady ]

I etap Osady to 95 domów w rozproszonej zabudowie, 

ogólnodostępny staw i tereny zielone