30-03-2022
30 marca 2022 roku przedstawiciele Zrównoważonego Małkowa wzięli udział w Zebraniu Wiejskim w Małkowie. W obecności Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo, Radnego Rady, Pani Sołtys Małkowa oraz mieszkańców rozmawiali oni o sprawach dotyczących przyszłości funkcjonowania miejscowości oraz tak ważnych dla mieszkańców planowanych  przedsięwzięciach jak kanalizacja czy remont ulicy Pałacowej i budowy chodnika. Reprezentanci firmy Zrównoważone Małkowo zapowiedzieli kolejne spotkanie z mieszkańcami w ciągu kilku kolejnych miesięcy. 

28-09-2021
28 września 2021 roku radni Żukowa podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo oraz Miszewo, pomiędzy ulicą Pałacową w Małkowie a ulicą Przodkowską w Miszewie, gm. Żukowo

https://bip.zukowo.pl/a,81969,uchwala-nr-xxxvii4892021-rady-miejskiej-w-zukowie-z-dnia-28-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-.html

2020 – 2021

Prace i wstępne konsultacje koncepcji Osady w Małkowie

27-10-2015
Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukow (uchwała nr XVI/171/2015 r), zmienione uchwałą NrXI/151/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27-08-2019)
https://bip.zukowo.pl/a,71467,uchwala-nr-xvi1712015-xvi-sesja-rady-miejskiej-w-zukowie-z-dnia-27-pazdziernika-2015r-w-sprawie-uchw.html

26-08-1998
Zakup ok 300 ha gruntu i zabudowań w Wyczechowie przez Fundację: Polska Farma Ekologiczna „Ecofarm”

18-11-1992
Zakup ok 69 ha gruntu w Małkowie przez Fundację: Polska Farma Ekologiczna „Ecofarm”

08-05-1992
Powołanie Fundacji: Polska Farma Ekologiczna „Ecofarm”Zastępcy