Duńska wieś Torup, jedna z pionierskich osad zrównoważonego rozwoju.

Wstępna koncepcja  I etapu Osady w Małkowie.

Przykłady duńskich koncepcji osadniczych Solhverfonden, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, które są inspiracją projektowanej osady w Małkowie.