Zrównoważone Małkowo Sp. z o.o. została powołana, gdy dwie fundacje, polska Ecofarm i duńska Solhvervfonden postanowiły podjąć współpracę w celu przygotowania koncepcji przekształcenia należącej do Ecofarm działki rolnej w Małkowie w osadę mieszkaniową. Planem jest opracowanie koncepcji osady zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego oraz zrównoważonego stylu i komfortu życia. Inspiracją tej koncepcji są sprawdzone skandynawskie, a zwłaszcza duńskie praktyki przygotowania siedlisk przyjaznych ludziom w optymalnej zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Współpraca ta oznacza, że Ecofarm zobowiązała się udostępnić teren w Małkowie, będący od 30 lat jej własnością na potrzeby tego projektu, zaś Solhvervfonden zobowiązał się zapewnić zarządzanie przygotowaniem koncepcji osady oraz swoje doświadczenie z rodzimej Danii.

Spółkę tworzy zespół fachowców z różnych dziedzin, z podkreśleniem rynku lokalnego, którzy współpracując od wielu lat z partnerami duńskimi poznali, nauczyli się i zastosowali wiele praktycznych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, które były i są inspiracją przy projektowaniu osady w Małkowie .

Fundacja Polska Farma Ekologiczna Ecofarm jest fundacją ekologiczną z duńskimi korzeniami. Od prawie 30 lat jest zaangażowana w ekologiczne rolnictwo (produkcja mleka i mięsa) na Kaszubach, w gospodarstwach w Wyczechowie ok. 300 ha w gminie Somonino oraz w Małkowie, ok. 69 ha w gminie Żukowo. Od 1992 roku jest pionierem w Polsce w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Od prawie 30 lat tworzy miejsca pracy na Kaszubach i konsekwentnie realizuje na swoim terenie projekty związane z szeroko pojętą konsekwentną wizją współczesnego zrównoważonego rozwoju: rolnictwa, energii i mieszkalnictwa.

http://Ekofarma.pl